om prosjektet

SCHWARTZGATE

  • Sted: Drammen, Norge
  • År:   2012-2013
  • Byggherre:  Drammen kommune
  • Beskrivelse:  16 omsorgsboliger for demente
  • Areal:  2 150m2
  • Entreprisekostnad:

Phone:  (+47)  70 21 75 02

Copyright @ All Rights Reserved