VI ER


I dag er vi 4 fast ansatte med arkitekt- og ingeniørutdannelse. Gjennom et tett samarbeid med andre firma kan vi tilby spesialkompetanse innenfor alle nødvendige fagdisipliner for å kunne gjennomføre de fleste typer prosjekterings- og reguleringsoppdrag på en trygg og god måte for våre oppdragsgivere.

Våre medarbeidere kan vise til en allsidig og lang praksis og solid faglig bakgrunn, og har opparbeidet kompetanse innenfor mange typer prosjekteringsoppdrag. Blant våre viktigste oppdragsgivere er vår regions største virksomheter: Rolls-Royce, Ålesund kommune, Haram kommune, Sula kommune, i tillegg til entreprenører som Ålesund Bygg AS, Mørehus AS og Møre Bustadutvikling AS. Prosjektene ligger innenfor et vidt spekter av byggeoppdrag fra barnehager og skoleprosjekter til omsorgssenter, industribygg, kontorbygg og rene boligprosjekter.

Nordre
IMG_2508
IMG_20170908_131300

KVALITETSSYSTEM/ NORSK STANDARD


Harald Hjelle Arkitekter AS har sentral godkjenning i TILTAKKLASSE 3,

og arbeider etter et kvalitetssystem som sikrer gjennomføring innenfor lovverkets krav, og som ivaretar kontrollfunksjoner som motvirker feil og mangler i kompliserte og sammensatte prosjekteringsprosesser. Kontorets rutiner er tilrettelagt for å sikre høy kvalitet på våre produkter og er tilpasset krav til utførelse i Norsk Standard NS.


BIM/ PROSJEKTERINGSVERKTØY


Harald Hjelle Arkitekter AS satser bevisst på prosjektering i full 3D og tilbyr bygningsmodeller tilpasset våre oppdragsgiveres standarder for merking og FDV dokumentasjon og aktuelle Norske Standarder NS.

Alle nye prosjekter gjennomføres nå som 3D modeller på tegneprogrammet Revit. Beskrivelser utarbeides i henhold til Norsk Standard ved hjelp av beskrivelsesprogrammet G-Prog.


ENERGI og  MILJØ


Harald Hjelle Arkitekter AS har deltatt i programmet Ecobox for opplæring innenfor miljøtilpasset og energiøkonomisk arkitektur og stedsutvikling. Våre medarbeidere kan bidra med fagkunnskap som integrerer miljøtilpassede og fremtidsrettede løsninger, og bistå våre oppdragsgivere i valg av løsninger som sikrer prosjektene en god miljøprofil.

Vårt kontor har prosjektert Eidet  Omsorgssenter  som er blant Norges mest energieffektive bygninger med 20 kwt/m2 tilført  energi, tilsvarende 1/10 av kravet i  TEK 10.

UNIVERSELL UTFORMING


Kontoret ble i 2010 valgt til å prosjektere "FREMTIDENS OMSORSBOLIGER" i Drammen i konkurranse med arkitekter fra hele Norge. Prosjektet inneholder 16 omsorgsboliger og er et pilotprosjekt støttet av Husbanken, Innovasjon Norge og Enova m.fl. for utvikling av fremtidsrettede omsorgsboliger med spesiell vekt på energibruk og omsorgsteknologi. Kontoret vant dessuten i 2005 en åpen arkitektkonkurranse for boliger med universell utforming arrangert av Husbanken og LHL Bygg.

Vi kan tilby personale som har spesialkompetanse innenfor for tilrettelegging for funksjonshemmede og vi ser det som en selvfølge å ta utgangspunkt i krav om universell utforming i alle prosjekter vi gjennomfører.

Phone:  (+47)  70 21 75 02

Copyright @ All Rights Reserved