...

“Architecture is an expression of values.”

Norman Foster

HARALD HJELLE ARKITEKTER AS


ARKITEKTKONTORET


Harald Hjelle Arkitekter AS ble stiftet i 2004 og har hatt en jevnt økende oppdragsmengde innen offentlig og privat sektor.

Vår visjon er å skape gode bygg og bygningsmiljøer som tilfører brukerne og omgivelsene positive opplevelser og som bidrar til en bærekraftig og inkluderende samfunnsutvikling. Vi mener et aktivt samarbeid med våre oppdragsgivere og faglige samarbeidspartnere styrker designprosessen og bidrar til bedre løsninger. Vår erfaring er at god arkitektur oppstår i møtet mellom systematisk arbeid og kreative prosesser der både våre oppdragsgivere og samarbeidende firma er sterke bidragsytere.

For å oppnå vårt mål om å skape gode prosjekter for oppdragsgiverne, legger vi vekt på å være en seriøs og trygg samarbeidspartner som ivaretar oppdragsgivernes økonomiske, tekniske og estetiske interesser på en best mulig måte. Gjennom bruk av digitale modeller (BIM)

og visuelle fremstillinger kan vi tilby et godt beslutningsgrunnlag slik at det ferdige produkt blir forutsigbart og av høy kvalitet.

VI HAR SENTRAL GODKJENNING

I TILTAKKLASSE 3

HVA SKJER...

AROUND THE OFFICE

Her er vi...

Phone:  (+47)  70 21 75 02

Copyright @ All Rights Reserved